ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF):

Név

All in VR future Kft

Weboldal

www.allinvr.hu

Cégjegyzékszám

01-09-359893

Székhely

1145 Budapest, Bácskai utca 3/b

Adószám

27975918-2-42

E-mail

info@allinvr.hu

Telefonszám

+36 70 780 5226

mint Szolgáltató továbbiakban: („Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte: A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatás nyújtására, ami az allinvr.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történik.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatásra Magyarország területén, amely szolgáltatás az allinvr.hu weboldalon megtalálható. A csomagokat, azok tartalmát a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Weboldalon történő megrendelés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

A Szolgáltató allinvr.hu weboldalon található szolgáltatásait 18. életévét betöltött személy jogosult igénybe venni.

Tekintettel arra, hogy a VR Eszköz használata veszélyes lehet, a Megrendelő kizárólag akkor jogosult a VR Eszközök bérlésére, amennyiben az alábbiakat tudomásul veszi és saját felelősségére vállalja:

-A VR Eszközök viselése veszélyes üzem
-A külvilág nem látható
-A tartalmak lehetnek ijesztőek
-Villódzó fények gyakran, váratlanul előfordulhatnak
-Hirtelen hangok és képi elemek váratlanul előfordulhatnak
-Epilepsziásoknak különösen veszélyes, semmiképp nem vehetik igénybe a szolgáltatást
-Járhat egyensúlyvesztéssel
-Járhat hányingerrel
-El lehet benne esni
-Extrém ritka esetben a szemüveg, vagy a hozzá kapcsolt akkumulátor felrobbanhat
-Fáraszthatja a szemet

ezért

-Csak 100%-ban a Megrendelő saját felelősségére vehető igénybe az ŐSSZES szolgáltatás
-Csak 100%-osan egészséges ügyfelek vehetik fel a szemüveget
-Csak 18 éves kor felett használható a szemüveg

A fentiekből eredő kárigény esetén Szolgáltató nem vállal felelősséget:
-egészségkárosodásért
-munkából való kiesésért
-halálért
-anyagi kárért
-semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért

A megrendelés leadásával a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek.

A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott VR Eszközök időközben nem állnak rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a VR Eszközök átadásakor jön létre. A VR Eszközök átadásakor a Felek bérleti szerződést kötnek, mely tartalmazza többek között a Felek személyét, a VR Eszközök listáját és állapotát, a szerződés hatályát, a fizetési feltételeket, biztosítékokat, kártérítési és egyéb felelősségi szabályokat.

A megrendelés a teljesítést megelőző 4 óráig a csomagok szabadon és következmény nélkül módosítható, azonban a Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 1 óráig, de nem később, mint a megrendelés teljesítését megelőző 24 óra jogosult lemondani, ellenkező esetben a megrendelt szolgáltatás díját a Megrendelő megfizetni köteles

Megrendelés

A bérleti díj mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett magyar forint összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A bérleti díj Budapesten tartalmazza a kiszállítás költségét.

Budapesten kívüli teljesítésre szállítási felár kerül felszámításra.

A Weboldalról megrendelhető VR eszközök bérleti díj változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek bérleti díját kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás bérleti díj kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült bérleti díjától jelentősen eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás bérleti díjért szállítani, hanem felajánlhatja a helyes bérleti díjért történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat bérlési szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szolgáltató a Megrendelő bérlési ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a bérbeadást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

A megrendelés és visszaigazolás nyelve: Magyar vagy Angol

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós termékkínálatot előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, az egyes termékek elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa.

Megrendelő a megrendeléssel elfogadja, hogy a VR Eszközök bérlése során a technikai eszköz, hardware vagy software, vagy hálózati hiba bármikor előfordulhat.  Az ilyen hibákból fakadó játékidő-csökkenésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de méltányossági alapon esetileg meghatározott mértékben kompenzációnak helyt adhat.

Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a bérbeadás visszaigazolásának megfelelően a megrendelt VR Eszközöket házhoz szállítja.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt VR Eszközöket átveszi és a bérleti díjat és az óvadékot (kauciót) az átvételkor –Budapesten kívül a szállítási díjjal együtt- kiegyenlíti.

A megrendelésre kerülő VR Eszközök bérleti díjának fizetésére több mód adott a Megrendelő részére, amik közül a megrendelés elküldése előtt választhat a Megrendelő. 

  • Készpénzes fizetés
  • Átutalás

A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelő által a megrendelés leadásakor megadott helyszínen teljesíti.

Amennyiben a Megrendelő a bérleti díjat a kiszállított VR Eszközök után nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetőségen tényleges nem érhető el, valamint ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja le a megrendeléseket, akkor a Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni.

Az egyértelműen hamis adatokat megadó Megrendelőket a Szolgáltató jogosult az adatbázisából törölni.

Egyebek

Szolgáltató a weboldal rendelési felületén a rendelési folyamatot nem zavaró módon hirdetéseket helyezhet el. A rendelés leadását követően a rendszer akár több a rendelés tételeihez, fajtájához tartozó értesítést is küldhet. Pld: Minőségi visszajelzés űrlap stb.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-kra vonatkozó részletesebb tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli és tárolja.  Felhasználó a regisztrációval az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Amennyiben a peren kívüli egyeztetések, tárgyalások nem lehetségesek, vagy azok ésszerű időn belül nem vezetnek eredményre, a Felek a jogvita rendezésére, értékhatártól függően kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

1. sz. melléklet: Csomagok

Hardware: Oculus Quest VR szemüveg a hozzá tartozó bal- és jobbkézbe illeszkedő kontroller-pár

Software: az Oculus Quest VR szemüvegre optimalizált angol nyelvű menürendszer és angol nyelvű programok.

Minden tartalom kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre

  • VR Start

-Ára a honlapon az Árak menüben mely az általános forgalmi adót tartalmazza és egy VR Eszközre vonatkozik

-Minden további szemüveg ára a honlapon az Árak menüben megtalálható

-Maximálisan 5 szemüveg (Oculus Quest) rendelhető
-A csomag tartalmaz minimum egy animátort, aki végig jelen marad, segít.
-4 órás időtartamra szól a csomag, az eszközök töltési ideje ebben a 4 órában benne van

-Budapesten belül ingyenes kiszállítást biztosítunk

-Budapesten kívül a kiszállítás ára megbeszélés szerint alakul és foglaltatik írásba
-Foglalás menete: a kapcsolati űrlapon adja le foglalási igénye részleteit, majd telefonon visszahívjuk véglegesíteni, egyeztetni.

-Telefonos egyeztetés nélkül nem minősül foglalásnak a kapcsolati űrlap kitöltése

-Ingó bérleti szerződést kötünk a helyszínen

-Fizetés a helyszínen készpénzzel, vagy a helyszínen átutalással

-Számla kiállítása elektronikusan a helyszínen, emailen kapja meg a számlát

-Megszakíthatjuk a szolgáltatást indoklás nélkül, ha úgy látjuk jónak, ezesetben időarányosan visszafizetünk átutalással vagy készpénzzel

-A Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik a VR Eszközök épségéért

-SEMMILYEN ANYAGI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI KÁRESEMÉNYBEN NINCSFELELŐSSÉGÜNK

-ESZKÖZEINKET CSAK 18 FELETTI EGÉSZSÉGES ÜGYFÉL HASZNÁLHATJA
-CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLHATÓ AZ ESZKÖZ

  • VR Nap

-Ára a honlapon az Árak menüben mely az általános forgalmi adót tartalmazza és egy VR Eszközre vonatkozik

-Minden további szemüveg ára a honlapon az Árak menüben megtalálható

-A kaució összege az Árka menüben található

-Maximálisan 5 szemüveg (Oculus Quest) rendelhető
-Nincs animátori szolgáltatás a csomagban

-24 órás időtartamra szól a csomag, az eszközök töltési ideje ebben a 24 órában benne van

-Munkatársunk a 24 óra leteltével visszamegy a Megrendelőhöz a szemüvegekért, amiket ott szemrevételez

-Budapesten belül ingyenes kiszállítást biztosítunk

-Budapesten kívül a kiszállítás ára megbeszélés szerint alakul és foglaltatik írásba
-Foglalás menete: a kapcsolati űrlapon adja le foglalási igénye részleteit, majd telefonon visszahívjuk véglegesíteni, egyeztetni.

-Telefonos egyeztetés nélkül nem minősül foglalásnak a kapcsolati űrlap kitöltése

-Ingó bérleti szerződést kötünk a helyszínen

-Fizetés a helyszínen készpénzzel, vagy a helyszínen átutalással

-Számla kiállítása elektronikusan a helyszínen, emailen kapja meg a számlát

-Megszakíthatjuk a szolgáltatást indoklás nélkül, ha úgy látjuk jónak, ezesetben időarányosan visszafizetünk átutalással vagy készpénzzel

-A Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik a VR Eszközök épségéért

-SEMMILYEN ANYAGI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI KÁRESEMÉNYBEN NINCSFELELŐSSÉGÜNK

-EZKÖZEINKET CSAK 18 FELETTI EGÉSZSÉGES ÜGYFÉL HASZNÁLHATJA
-CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLHATÓ AZ ESZKÖZ

VR Party

-Csak magánszemélyek részére
-Ára a honlapon az Árak menüben mely az általános forgalmi adót tartalmazza és 4 VR Eszközre vonatkozik

-A csomag tartalmaz minimum egy animátort, aki végig jelen marad, segít.
-4 órás időtartamra szól a csomag, az eszközök töltési ideje ebben a 4 órában benne van

-Budapesten belül ingyenes kiszállítást biztosítunk

-Budapesten kívül a kiszállítás ára megbeszélés szerint alakul és foglaltatik írásba
-Foglalás menete: a kapcsolati űrlapon adja le foglalási igénye részleteit, majd telefonon visszahívjuk véglegesíteni, egyeztetni.

-Telefonos egyeztetés nélkül nem minősül foglalásnak a kapcsolati űrlap kitöltése

-Ingó bérleti szerződést kötünk a helyszínen

-Fizetés a helyszínen készpénzzel, vagy a helyszínen átutalással

-Számla kiállítása elektronikusan a helyszínen, emailen kapja meg a számlát

-Megszakíthatjuk a szolgáltatást indoklás nélkül, ha úgy látjuk jónak, ezesetben időarányosan visszafizetünk átutalással vagy készpénzzel

-A Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik a VR Eszközök épségéért

-SEMMILYEN ANYAGI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI KÁRESEMÉNYBEN NINCS FELELŐSSÉGÜNK

-ESZKÖZEINKET CSAK 18 FELETTI EGÉSZSÉGES ÜGYFÉL HASZNÁLHATJA
-CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLHATÓ AZ ESZKÖZ

 

VR Stand

-Csak Cégek részére
-Ára a honlapon az Árak menüben mely az általános forgalmi adót tartalmazza és 5 VR Eszközre vonatkozik

-A csomag tartalmaz minimum egy animátort, aki végig jelen marad, segít.
-4 órás időtartamra szól a csomag, az eszközök töltési ideje ebben a 4 órában benne van

-Budapesten belül ingyenes kiszállítást biztosítunk

-Budapesten kívül a kiszállítás ára megbeszélés szerint alakul és foglaltatik írásba
-Foglalás menete: a kapcsolati űrlapon adja le foglalási igénye részleteit, majd telefonon visszahívjuk véglegesíteni, egyeztetni.

-Telefonos egyeztetés nélkül nem minősül foglalásnak a kapcsolati űrlap kitöltése

-Ingó bérleti szerződést kötünk a helyszínen

-Fizetés a helyszínen készpénzzel, vagy 30 napon belül átutalással

-Számla kiállítása elektronikusan a helyszínen, emailen kapja meg a számlát

-Megszakíthatjuk a szolgáltatást indoklás nélkül, ha úgy látjuk jónak, ezesetben időarányosan visszafizetünk átutalással vagy készpénzzel

-A Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik a VR Eszközök épségéért

-SEMMILYEN ANYAGI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI KÁRESEMÉNYBEN NINCS FELELŐSSÉGÜNK

-ESZKÖZEINKET CSAK 18 FELETTI EGÉSZSÉGES ÜGYFÉL HASZNÁLHATJA
-CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLHATÓ AZ ESZKÖZ

. VR Partner

Hosszabb távú együttműködés esetén a szerződési feltételek egyediek, ezért egyedileg kerülnek megállapításra.